Priser på opphold

Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

Barnehageplass (100%)
Kr 3 230- per måned fra 01.01.2020

Søskenmoderasjon
30% moderasjon på barn nummer 2
50% moderasjon på barn nummer 3 eller flere

Matpenger
Er 500,- pr måned og innbefatter et varmt nåltid hver dag.