Velkommen til Alléen barnehage

Vi er en 4 avdelings barnehage med plass til 63 barn.
Alléen sansehage åpnet den 29. september 2009 og ligger plassert på Fyrstikktorget like ved Helsfyr som er ett av de store kollektivknutepunktene i Oslo. Dermed har vi tilgang til både marka og byen. Vi er en kulturbarnehage og vektlegger de estetiske fagene.

Barnehagen har et unikt særpreg da den holder til i trivelige lokaler i et mursteinsbygg. Vi er opptatt av barns medvirkning og barnehagens utforming og innredning legger til rette for barns aktive deltagelse i hverdagen.

Vi har en storbarnsavdeling, en mellomavdeling og to småbarnsavdelinger. Personalgruppen består av 16 engasjerte og kompetente medarbeidere med forskjellig utdannelse, bakgrunn og alder.

Ta kontakt med oss om du ønsker en omvisning i barnehagen.