Alléen barnehage

Vi er en middels stor barnehage med plass til 63 barn fordelt på 4 avdelinger.
Alléen barnehage åpnet den 29. september 2009 og ligger plassert på Fyrstikktorget like ved Helsfyr som er ett av de store kollektivknutepunktene i Oslo. Dermed har vi tilgang til både marka og byen. Vi er en kulturbarnehage og vektlegger derfor de estetiske fagene.

Barnehagen har et unikt særpreg da den holder til i trivelige lokaler i et mursteinsbygg. Vi er opptatt av barns medvirkning og barnehagens utforming og innredning legger til rette for barns aktive deltagelse i hverdagen.

Vi har en storbarnsavdeling med plass til 23 barn, vi har en mellomavdeling med plass til 16 barn for to til fire år. og to småbarnsavdelinger med plass til 12 barn. Personalgruppen består av 17 engasjerte og kompetente medarbeidere med forskjellig utdannelse, bakgrunn og alder. Vi har nesten full pedagogdekning og er seks pedagoger og har også en barne og ungdomsmedarbeider.


Ta kontakt med oss om du ønsker en omvisning i barnehagen.